บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด
Back to Basic การใช้ Cond. (Condition) เพื่อการตั้ง Stop Loss, และ Follow Trend

Settrade Streaming

Back to Basic การใช้ Cond. (Condition) เพื่อการตั้ง Stop Loss, และ Follow Trend

หลังจากที่ทุกท่านได้เข้าใจถึงกระบวนการการอ่านค่า Bids Offers ไปแล้ว ในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักการประยุกต์การตั้งรอเพื่อการ Follow Trend หากทุกท่านสังเกตจะเห็นได้ว่า หากเราตั้งคำสั่ง Long O...

382

0

เฟซบุ๊ก
อินสตาแกรม
บัญชีทางการ ไลน์
ลิงก์อิน
ทวิตเตอร์
ยูทูป