บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

การเรียนรู้ออนไลน์ Back to Basic การใช้ Cond. (Condition) เพื่อการตั้ง Stop Loss, และ Follow Trend

Back to Basic การใช้ Cond. (Condition) เพื่อการตั้ง Stop Loss, และ Follow Trend

เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562


หลังจากที่ทุกท่านได้เข้าใจถึงกระบวนการการอ่านค่า Bids Offers ไปแล้ว ในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักการประยุกต์การตั้งรอเพื่อการ Follow Trend หากทุกท่านสังเกตจะเห็นได้ว่า

  • หากเราตั้งคำสั่ง Long Open หรือ Long Close เราจะไม่สามารถตั้งสูงกว่าราคาตลาดได้เลย หากเราตั้งสูงกว่าระบบจะ Match ให้ที่ราคา Offers แรกให้ทันที
  • ในทำนองเดียวกัน หากเราตั้ง Short Open หรือ Short Close เราจะไม่สามารถตั้งต่ำกว่าราคาตลาดได้เลย หากเราตั้งต่ำกว่าระบบจะ Match ให้ที่ราคา Bids แรกให้ทันที

ในบทความนี้เราจะมาสอนการตั้ง Cond. เพื่อให้สามารถตั้งรอ Long Open หรือ Long Close ได้สูงกว่าราคาตลาด และ สามารถตั้งรอ Short Open หรือ Short Close ได้ต่ำกว่าราคาตลาด

Cond. (Condition) = การส่งคำสั่งแบบตั้งเงื่อนไข

การตั้ง Follow Trend ฝัง Long Open

*หากไม่ใช้ Cond. ตั้ง Long Open ที่ราคาสูงกว่า 1084.70 ราคาจะ Match ที่ 1084.70 ทันที

การตั้ง Follow Trend Long Open คือ การที่นักลงทุนยังไม่มีสถานะใดๆ และต้องการเปิด Long Open ที่ราคาสูงกว่าราคาตลาดโดยการใช้ Cond. (Condition)

วิธีการตั้ง Follow Trend Long Open ด้วยการใช้ Cond. (Condition) หากต้องการตั้งรอที่ราคา 1,085.0

วิธีการตั้งคำสั่ง
Long Open | S50Z19 | Vol: 1 | Price: – | Type: MP | กด Cond.
ติ๊ก Stop Order | S50Z19 | Last >= | 1,085.0
แปลคำสั่ง
เมื่อราคาตลาดของ S50Z19 วิ่งไปมากกว่า 1,085.0 ให้ ส่งคำสั่ง Long open S50Z19 1 สัญญา ที่ราคา MP (Match Offers ณ ตอนนั้นทันที)

การตั้ง Follow Trend ฝัง Short Open

*หากไม่ใช้ Cond. ตั้ง Short Open ที่ราคาต่ำกว่า 1084.70 ราคาจะ Match ที่ 1084.70 ทันที

การตั้ง Follow Trend Short Open คือ การที่นักลงทุนยังไม่มีสถานะใดๆ และต้องการเปิด Short Open ที่ราคาต่ำกว่าราคาตลาดโดยการใช้ Cond. (Condition)

วิธีการตั้ง Follow Trend Short Open ด้วยการใช้ Cond. (Condition) หากต้องการตั้งรอที่ราคา 1,083.0

วิธีการตั้งคำสั่ง
Short Open | S50Z19 | Vol: 1 | Price: – | Type: MP | กด Cond.
ติ๊ก Stop Order | S50Z19 | Last <= | 1,083.0
แปลคำสั่ง
เมื่อราคาตลาดของ S50Z19 วิ่งไปน้อยกว่า 1,083.0 ให้ ส่งคำสั่ง Short open S50Z19 1 สัญญา ที่ราคา MP (Match Bids ณ ตอนนั้นทันที)

การตั้ง Stop Loss ฝัง Long Open

*หากไม่ใช้ Cond. ตั้ง Short Close ที่ราคาต่ำกว่า 1084.70 ราคาจะ Match ที่ 1084.70 ทันที

การตั้ง Stop Loss Long Open คือ การที่นักลงทุนมีสถานะ Long อยู่แล้ว และต้องการตั้งตัดขาดทุนเมื่อถึงราคาที่ต้องการโดยการใช้ Cond. (Condition)

วิธีการตั้ง Stop Loss Long Open ด้วยการใช้ Cond. (Condition) หากต้องการตั้ง Stop Loss ที่ราคา 1,080

วิธีการตั้งคำสั่ง
Short Close | S50Z19 | Vol: 1 | Price: – | Type: MP | กด Cond.
ติ๊ก Stop Order | S50Z19 | Last <= | 1,080.0
แปลคำสั่ง
เมื่อราคาตลาดของ S50Z19 วิ่งไปน้อยกว่า 1,080.0 ให้ ส่งคำสั่ง Short Close S50Z19 1 สัญญา ที่ราคา MP (Match Bids ณ ตอนนั้นทันที)

การตั้ง Stop Loss ฝัง Short Open

*หากไม่ใช้ Cond. ตั้ง Long Close ที่ราคาสูงกว่ากว่า 1084.70 ราคาจะ Match ที่ 1084.70 ทันที

การตั้ง Stop Loss Short Open คือ การที่นักลงทุนมีสถานะ Short อยู่แล้ว และต้องการตั้งตัดขาดทุนเมื่อถึงราคาที่ต้องการโดยการใช้ Cond. (Condition)

วิธีการตั้ง Stop Loss Short Open ด้วยการใช้ Cond. (Condition) หากต้องการตั้ง Stop Loss ที่ราคา 1,088

วิธีการตั้งคำสั่ง
Long Close | S50Z19 | Vol: 1 | Price: – | Type: MP | กด Cond.
ติ๊ก Stop Order | S50Z19 | Last >= | 1,088.0
แปลคำสั่ง
เมื่อราคาตลาดของ S50Z19 วิ่งไปมากกว่า 1,088.0 ให้ ส่งคำสั่ง Long Close S50Z19 1 สัญญา ที่ราคา MP (Match Offers ณ ตอนนั้นทันที)

เปิดบัญชี TFEX
พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!