บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

การเรียนรู้ออนไลน์ Settrade Streaming Back to Basic

Settrade Streaming Back to Basic

เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562


นักลงทุนหลายท่านคงรู้จักกันเป็นอย่างดีและใช้งานกันเป็นอยู่แล้ว แต่สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลงทุนในตลาด TFEX เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับแพลตฟอร์มการ “ซื้อขาย” ในตลาด TFEX ที่ชื่อว่า SettradeStreaming กันเลย

SettradeStreaming แพลตฟอร์มให้บริการ “ซื้อขาย” แก่นักลงทุน เป็นแพลตฟอร์มที่เพิ่มช่องทางในการส่งคำสั่งซื้อขาย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนสะดวกรวดเร็ว สามารถใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดอนุพันธ์แบบเรียลไทม์ พร้อมส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันทีผ่านโปรแกรมเดียว ทำให้ไม่พลาดโอกาสการลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา

SettradeStreaming บริการที่อำนวยความสะดวกสามารถซื้อขาย “อนุพันธ์” ผ่านโปรแกรม SettradeStreaming และยังมีบริการเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เส้นแนวโน้มต่างๆมากมาย

การใช้โปรแกรม Settrade Streaming ก็เปรียบเสมือนกับการปั่นจักรยานในช่วงแรก เราไม่สามารถที่จะปั่นได้ในทันที เราต้องมีการฝึกฝนการใช้งานก่อนหรือมีคนช่วยพยุงจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว และเมื่อเราสามารถปั่นจักรยานได้แล้วเราก็จะปั่นได้ตลอด

ทาง Classic Ausiris จะมีผู้แนะนำการลงทุนที่เชี่ยวชาญในการแนะนำแพลตฟอร์มตัวนี้อย่างใกล้ชิด เปรียบเสมือนคนช่วยพยุงให้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วจนนักลงทุนสามารถใช้งานได้เอง และสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลาทำการ

ก่อนที่จะไปถึงการส่งคำสั่งซื้อขาย นักลงทุนควรเริ่มจากพื้นฐานคือการรู้คำศัพท์หรือสัญลักษณ์เบื้องต้นบนหน้ากระดานแพลตฟอร์ม Settrade Streaming ก่อน โดยเรื่มจาก Menu Market

แสดงข้อมูลภาพรวมของตลาดแบบ Real-time ซึ่งประกอบไปด้วย ดัชนีตลาด, ข้อมูลของสินค้า, ราคา Bid/Offer, ข้อมูล Ticker, Volume by Price, Intraday Chart, ข่าว

ส่วน 1 ดัชนีตลาด

 • SET = SET Index เป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากหุ้นจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่นับรวมหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย SP นานเกิน 1 ปี)
 • ราคา +/- ของดัชนีราคาหุ้น (SET) ณ เวลาปัจจุบัน
 • เปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลงไปของราคาดัชนีราคาหุ้น (SET) ณ เวลาปัจจุบัน
 • High = ราคาสูงสุดของดัชนีราคาหุ้น(SET) ณ เวลาปัจจุบัน
 • Low = ราคาต่ำสุดของดัชนีราคาหุ้น(SET) ณ เวลาปัจจุบัน
 • Value = มูลค่าทั้งตลาดที่มีการซื้อขาย ณ เวลาปัจจุบัน
 • ขึ้น(สีเขียว) ลง(สีแดง) ตรงกลาง(สีน้ำตาล) = จำนวนหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้น,จำนวนหุ้นที่ปรับตัวลดลง,จำนวนหุ้นที่ไม่เปลี่ยนแปลง

ส่วน 2 ข้อมูลดัชนี และ Market Status ที่ขยับตลอดเวลา

แถวแรก

 • SET50 = SET50 Index คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) โดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 50 อันดับแรกที่ผ่านเกณฑ์ และไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 20 วันมารวมในการคำนวณ
 • High = ราคาสูงสุดของ SET50 ณ เวลาปัจจุบัน
 • Low = ราคาต่ำสุดของ SET50 ณ เวลาปัจจุบัน
 • (ตัวเลขตัวสุดท้าย) = มูลค่าของ SET50 ที่มีการซื้อขาย ณ เวลาปัจจุบัน

แถวสอง
*** จะมีตัว Market Status ขยับตลอดเวลา

 • TFEX = ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
 • Total Vol = ปริมาณการจับคู่สัญญาที่เกิดขึ้น ณ เวลาปัจจุบัน
 • Total Deal = ปริมาณการจับคู่ต่อ Order ที่เกิดขึ้น ณ เวลาปัจจุบัน
 • Total OI@ วัน/เดือน = จำนวนสัญญาคงค้างที่มีการจับคู่กัน ณ เวลาปัจจุบัน
 • FU/OP Vol = ปริมาณการจับคู่ของสัญญา Futures/Option ที่เกิดขึ้น ณ เวลาปัจจุบัน
 • Deal = ปริมาณการจับคู่ต่อ Order ที่เกิดขึ้นของ Futures/ Option ที่เกิดขึ้น ณ เวลาปัจจุบัน
 • OI@ วัน/เดือน = จำนวนสัญญาคงค้างที่มีการจับคู่กันของ Futures/Option ณ เวลาปัจจุบัน

ส่วน 3 ข้อมูลสินค้าที่ต้องการ

 • Favorite =   แสดงรายละเอียดข้อมูล Real-time ของสินค้าที่เราสนใจ (กด + Add และใส่ Symbol ที่สนใจ)

 • Symbol = สัญลักษณ์ของสินค้า
 • Last = ราคาตลาด
 • Chg = ราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
 • Chg% = ราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเปอร์เซ็นต์
 • Vol B = ปริมาณสัญญา ฝัง Bid
 • Bid = ราคาเสนอซื้อ
 • Offer = ราคาเสนอขาย
 • Vol O = ปริมาณสัญญา ฝัง Offer
 • Close = ราคาปิด ของวันทำการก่อนหน้า
 • Total Vol = ปริมาณการจับคู่ของสัญญาสินค้านั้นๆ ณ เวลาปัจจุบัน

ส่วนที่ 4 Menu สินค้าทั้งหมดในตลาด TFEX

\SET50 Index Futures

Gold Online , Gold Futures

Single Stock Futures

SET50 Index Option

ส่วนที่ 5 Mini Quote แสดงรายละเอียดข้อมูลแบบ Real-time ของสินค้าที่เราสนใจ

 • ราคาตลาด ราคาที่เปลี่ยนแปลงไป และราคาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเปอร์เซ็นต์ ของสินค้าที่เราสนใจ ณ เวลาปัจจุบัน

กรณีเปิด Gold

 • Vol = ปริมาณการจับคู่สัญญาที่เกิดขึ้นของสินค้าที่เราสนใจ ณ เวลาปัจจุบัน
 • OI = จำนวนสัญญาคงค้างที่มีการจับคู่กันของสินค้าที่เราสนใจ ณ เวลาปัจจุบัน

กรณีเปิด SET50

 • Underlying = ราคาสินค้าอ้างอิงของสินค้าที่เราสนใจ ณ เวลาปัจจุบัน
 • Basis = ส่วนต่างระหว่างราคาของสินค้าอ้างอิงกับ ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของสินค้าที่เราสนใจ ณ เวลาปัจจุบัน
 • High/Low = ราคา สูงสุด/ต่ำสุด ของสินค้าที่เราสนใจ ณ เวลาปัจจุบัน
 • Ceil/Floor = เพดานราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของสินค้าตัวนั้นๆ โดยตลาดหลักทรัพย์กำหนด Ceiling/Floor เอาไว้ที่ +/-30% ของ “วันทำการก่อนหน้า”
 • Avg = ราคาเฉลี่ย สูงสุด/ต่ำสุด ของสินค้าที่เราสนใจ ณ เวลาปัจจุบัน
 • Settle = ราคา Settlement price ของสินค้าที่เราสนใจ ณ เวลาปัจจุบัน
 • ราคา (ปิด – เปิด) ของแต่ละช่วง
 • Volume = ปริมาณสัญญา ฝัง Bid
 • Bid = ราคาเสนอซื้อ
 • Offer = ราคาเสนอขาย
 • Vol O = ปริมาณสัญญา ฝัง Offer
 • Ticker : แสดงรายการซื้อขายของสินค้าที่เลือก
 • Chart : กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าที่เราสนใจ
 • News : แสดงข่าวเกี่ยวกับสินค้าที่เราสนใจ
 • Volume By Price แสดงข้อมูล ปริมาณการซื้อ (สีฟ้า) และปริมาณการขาย (สีชมพู) ที่ถูกจับคู่ที่ราคาต่างๆ ระหว่างวัน และแถบด้านล่างแสดงจำนวนปริมาณสัญญาที่เกิดการจับคู่ระหว่างซื้อและขาย ของปริมาณการซื้อขายสินค้านั้นทั้งหมด เพื่อให้เห็นภาพรวมของปริมาณการซื้อ เทียบกับปริมาณการขายได้ดียิ่งขึ้น

ส่วนที่ 6

Ticker แสดงรายการซื้อขายสินค้าล่าสุดในตลาดที่ประกอบด้วยชื่อสินค้าราคา และปริมาณทั้งตลาด

” เราจะสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้อย่างไรหากนักลงทุนยังไม่มีประสบการณ์ หรือ อยากปรึกษาเกี่ยวกับตลาด TFEX เบื้องต้น เพียงแค่ Inbox หรือเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์กับทาง Classic Ausiris จะมีผู้แนะนำการลงทุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำโปรแกรมตัวนี้อย่างใกล้ชิด และสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลาทำการ “

เปิดบัญชี TFEX
พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!