บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

การเรียนรู้ออนไลน์ Settrade Back to Basic การใช้งาน Menu เบื้องต้น

Settrade Back to Basic การใช้งาน Menu เบื้องต้น

เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562


ในบทความก่อนหน้านี้ นักลงทุนได้ทำความรู้จักกับคำศัพท์และสัญลักษณ์เบื้องต้นบน Menu Market กันไปแล้ว แต่ก่อนที่จะไปถึงการส่งคำสั่งซื้อขายยังมี Menu พื้นฐานอีกหนึ่งอย่างที่นักลงทุนควรจะต้องทำความเข้าใจนั้นก็คือ Menu Portfolio

สำหรับนักลงทุนที่พลาดยังไม่ได้อ่านบทความ Menu Market ก่อนหน้านี้สามารถกดเข้าไปที่ Link : https://www.caf.co.th/settrade-streaming-back-to-basic/ ได้เลย

Portfolio : แสดงพอร์ตการลงทุน และผลกำไร/ขาดทุน

Portfolio – Cost แสดงพอร์ต กำไร/ขาดทุน ตลอดระยะเวลาการลงทุน

Symbol = สัญลักษณ์
Side = ฝังการถือสถานะ
Start Vol = จำนวนสถานะคงค้างทั้งหมด “ของวันทำการก่อนหน้า”
Avil Vol = จำนวนสถานะที่ยังไม่ได้ตั้ง Order ณ เวลาปัจจุบัน
Actual Vol = จำนวนสถานะคงค้าง ณ เวลาปัจจุบัน
Avg Cost = ราคาเฉลี่ย
Mkt Price = ราคาตลาด ณ เวลาปัจจุบัน
Amount (Cost) = มูลค่าต้นทุนเฉลี่ย
Market Value = มูลค่าตลาด ณ เวลาปัจจุบัน
Options Value = มูลค่าของ Option
Unrealized P/L = กำไร/ขาดทุน ที่ยังไม่ปิดสถานะ
%Unrealized P/L = เปอร์เซ็นต์ กำไร/ขาดทุน ที่ยังไม่ปิดสถานะ
Realized P/L = กำไร/ขาดทุน ที่ปิดสถานะแล้ว

Account Information = แสดงข้อมูลของบัญชี

Line Available = จำนวนวงเงิน
Excess Equity = จำนวนค่าวางหลักประกันคงเหลือที่สามารถใช้ได้
Equity = จำนวนเงินในพอร์ตทั้งหมด
Total MR = หลักประกันเริ่มต้น
Total MM = หลักประกันรักษาสภาพ
Cell/Force Flag = สถานะทางบัญชีถูก Call/Force
Cell/Force MR = จำนวนที่ถูกเรียกวางหลักประกันเพิ่ม

Market Value Chart = ดูสัดส่วนภาพรวมการลงทุน ที่อยู่ใน Port ในรูปแบบ Donut Chart

%Unrealized P/L Chart = เปรียบเทียบกำไรขาดทุนที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าแต่ละตัวที่อยู่ใน Port กับราคาตลาดแสดงในรูปแบบกราฟแท่งเทียน

Portfolio – Settle แสดงพอร์ต กำไร/ขาดทุน เฉพาะ “วัน” ปัจจุบัน

Deal Summary = ค่าบริการซื้อขายสินค้า ที่เกิดการจับคู่ในวันนั้นๆ

Symbol = สัญลักษณ์
Side = ฝังการถือสถานะ
Position = เปิดสถานะ(Open)/ปิดสถานะ(Close)
Cost = ราคาต้นทุน
fee(Comm.) = Commission
fee&VAT = Vat จาก Commission
W/H = With Holding Tax
Amount(Baht) = รวม Commission และ VAT

เปิดบัญชี TFEX
พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!