บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

การเรียนรู้ออนไลน์ Settrade Streaming การส่งคำสั่งซื้อขายเบื้องต้น

Settrade Streaming การส่งคำสั่งซื้อขายเบื้องต้น

เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562


Back to Basic การส่งคำสั่งซื้อขายเบื้องต้น Settrade Streaming

ในบทความที่ผ่านมาเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรหัสของสินค้า และการอ่านคำศัพท์ต่างๆกันไปแล้ว ในบทความนี้เราจะนำทุกท่านไปรู้จักกับการส่งคำสั่งซื้อขายเบื้องต้นบนระบบ Settrade Streaming

Zone การส่งคำสั่งซื้อขายเบื้องต้น Long And Short

Equity = จำนวนเงินวางหลักประกันทั้งหมดในบัญชี
EE = จำนวนเงินวางหลักประกันที่เหลือและสามารถวางได้ 
การคำนวณ EE
(จำนวนเงินวางหลักประกันทั้งหมดในบัญชี ลบด้วย จำนวนเงินวางหลักประกันของสินค้าที่ใช้ไปแล้ว) = EE
Line Available = วงเงินคงเหลือที่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้

Long = คำสั่งซื้อ (สีฟ้า)
Short = คำสั่งขาย (สีชมพู)
Symbol = ชื่อย่อสินค้าที่ต้องการส่งคำสั่ง
Vol = จำนวนสัญญาของสินค้าที่ต้องการส่งคำสั่ง
Price = ราคาของสินค้าที่ต้องการส่งคำสั่ง
Type = ลักษณะของราคาที่ต้องการส่งคำสั่ง
Pin = รหัสสำหรับส่งคำสั่งซื้อขาย

การปิดสถานะสัญญาต้องส่งคำสั่งตรงข้ามกัน ยกตัวอย่างเช่น

เปิดสถานะ Long Open ปิดสถานะด้วย Short Close
เปิดสถานะ Short Open ปิดสถานะด้วย Long Close

  • การเปิดสถานะ Long Open (เก็งกำไรขาขึ้น)

ตั้งคำสั่ง Long Open (เก็งกำไรขาขึ้น)
วิธีการตั้งคำสั่ง : [Long] [Open] [S50Z19] [Vol : 1] [Price : 1,082(ราคาควรต่ำกว่าตลาดเพื่อตั้งรอ)]
แปลคำสั่ง : เปิดสถานะฝัง Long (เก็งกำไรขาขึ้น) สินค้า S50Z19 จำนวน 1 สัญญา ที่ราคา 1,082

เมื่อกดปุ่ม Long(สีฟ้า)[1] จะปรากฏแจ้งเตือน[2]เพื่อยืนยันการส่งคำสั่งอีกครั้ง

เมื่อกดส่งคำสั่งเรียบร้อยจะปรากฏแถบ Order สีฟ้าขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการยืนยันว่าการส่งคำสั่งถึงกระบวนการไหนแล้ว และสามารถกด Cancel (ยกเลิกคำสั่ง) ได้เมื่อต้องการ

เมื่อต้องการปิดสถานะ Long Open ต้องส่งคำสั่ง Short Close

1.กดมาที่ Portfolio เพื่อเช็คสถานะต่างๆ
2.เช็คสถานะสัญญาว่าเกิดการ Matched สัญญาหรือยัง และกำไร/ขาดทุนเท่าไหร่ รวมถึงมีจำนวนกี่สัญญา
3.ตั้งคำสั่งปิดสถานะฝัง Long Open ด้วย Short Close
วิธีการตั้ง : [Short] [Close] [S50Z19] [Vol : 1] [Price : 1,089(ราคาควรสูงกว่าราคาตลาดเพื่อตั้งรอ)]
แปลคำสั่ง : ปิดสถานะฝัง Long ด้วย Short Close สินค้า S50Z19 จำนวน 1 สัญญา ที่ราคา 1,089
4.กดยืนยันการส่งคำสั่ง

เมื่อกดส่งคำสั่งเรียบร้อยจะปรากฏแถบ Order สีชมพูขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการยืนยันว่าการส่งคำสั่งถึงกระบวนการไหนแล้ว และสามารถกด Cancel (ยกเลิกคำสั่ง) ได้เมื่อต้องการ

  • การเปิดสถานะ Short Open (เก็งกำไรขาลง)

ตั้งคำสั่ง Short Open (เก็งกำไรขาลง)
วิธีการตั้งคำสั่ง : [Short] [Open] [S50Z19] [Vol : 1] [Price : 1,090(ราคาควรสูงกว่าราคาตลาดเพื่อตั้งรอ)]
แปลคำสั่ง : เปิดสถานะฝัง Short (เก็งกำไรขาลง) สินค้า S50Z19 จำนวน 1 สัญญา ที่ราคา 1,090

เมื่อกดปุ่ม Short(สีชมพู)[1] จะปรากฏแจ้งเตือน[2]เพื่อยื่นยันการส่งคำสั่งอีกครั้ง

เมื่อกดส่งคำสั่งเรียบร้อยจะปรากฏแถบ Order สีชมพูขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการยืนยันว่าการส่งคำสั่งถึงกระบวนการไหนแล้ว และสามารถกด Cancel (ยกเลิกคำสั่ง) ได้เมื่อต้องการ

เมื่อต้องการปิดสถานะ Short Open ต้องส่งคำสั่ง Long Close

1.กดมาที่ Portfolio เพื่อเช็คสถานะต่างๆ
2.เช็คสถานะสัญญาว่าเกิดการ Matched สัญญาหรือยัง และกำไร/ขาดทุนเท่าไหร่ รวมถึงมีจำนวนกี่สัญญา
3.ตั้งคำสั่งปิดสถานะฝัง Short Open ด้วย Long Close
วิธีการตั้ง : [Long] [Close] [S50Z19] [Vol : 1] [Price : 1,078(ราคาควรต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อตั้งรอ)]
แปลคำสั่ง : ปิดสถานะฝัง Short Open ด้วย Long Close (ปิด Short) สินค้า S50Z19 จำนวน 1 สัญญา ที่ราคา 1,079
4.กดยืนยันการส่งคำสั่ง

เมื่อกดส่งคำสั่งเรียบร้อยจะปรากฏแถบ Order สีน้ำเงินขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการยืนยันว่าการส่งคำสั่งถึงกระบวนการไหนแล้ว และสามารถกด Cancel (ยกเลิกคำสั่ง) ได้เมื่อต้องการ

เปิดบัญชี TFEX
พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!